Grad

Grad Subotica: (Ne)kultura plakatiranja

17-06-2020 09:51

PLAKATI ZA PLAKATI

Nije prvi put da se jedan kulturni događaj najavljuje na izrazito nekulturan, pravo rečeno primitivan način.

Grad Subotica

Posle više godina dolaze izbori pred koje grad nije izlepljen stranačkim plakatima na dozvoljenim i nedozvoljenim mestima. Radikali nisu, kao obično, polepili nalepnice po stilskim kandelabrima, već kao provladina „opozicija“ koristi zastakljene bilborde, doduše svega nekoliko, jer je veliku većinu zaposela stranka na vlasti. Kada su ovi reklamni panoi postavljeni, javnost je naslućivala da će svoj pravi smisao dobiti tek u ovim danima.

Bojkotaši ne preduzimaju nikakvu političku akciju većih razmera, ne bi li neodlučne pridobili u poslednjem trenutku, pa su i stari dobri plakati izostali.

Prostor za propagandu se odavno preselio na internet, tako da i tu treba tražiti neke od razloga ove pojave, mada se ne treba radovati prerano.

Da ne bude sve potaman pobrinuo se promoter monodrame Petra Božovića. Nije prvi put da se jedan kulturni događaj najavljuje na izrazito nekulturan, pravo rečeno primitivan način.

Nedavno je nastup Laneta Gutovića reklamiran na stotinu plakata izlepljenih na nepropisnim mestima i ostavljenih da ih kiša i vetar najpre pretvore u smeće, a da ostaci papira još dugo nagrđuju grad.

Foto: Grad Subotica (www.gradsubotica.co.rs)