O NAMA

Portal za deprovincijalizaciju

Slobodna Subotica je lokalni onlajn izraz urbane slobode duha. Ona je informativni tramvaj dobrog ukusa koji internetom prevozi proverene vesti, odnegovana mišljenja, sveže ideje i zdrave stavove, profesionalno i samostalno, bez upliva centara moći.

Smatramo da je Subotica grad koji ima pravo na vlastitu budućnost. Povratak ideje o budućnosti, zatim povratak navike da se o budućnost promišlja i civilizovano razgovara, bez psovki i šamara, naš je osnovni cilj.

Naši autori, pa time i čitaoci, duhom su slobodni od uniformnih stavova, straha, ucena i pritisaka. Oni ne pristaju na nasilje kao vid komunikacije i degradaciju ranije dostignutih civilizacijskih vrednosti koje naše živote čine smislenim.

Naši autori, pa time i čitaoci, ne pristaju na razgradnju države i nacije, niti podržavaju bilo kakav autošovinizam ili šovinizam, partitokratizam, te služenje interesima stranih sila na uštrb srpskog nacionalnog ili bilo kog drugog interesa.

Zalažemo se za razumevanje i toleranciju kod kuće i u svakom javnom prostoru kao koncept privatnog života svakoga od nas. Ne zalažemo se za proklamovanu toleranciju kao lažni ideološki podložak za ostvarenje nimalo razumnih i tolerantnih političkih ciljeva.